Čo nikdy nerobiť

V optických sieťach sú optické konektory rozlíšené nielen typom ale aj farbou. Šedá (beige) je určená pre MM leštenie PC, modrá (blue) je určená pre SM leštenie UPC, zelená (green) je určená pre SM leštenie APC. Tieto farby sú významným ukazovateľom typu leštenia čela ferule.

konektor
Nikdy nespájajte voči sebe modrý a zelený konektor. Dôsledok ich spojenia bude rapídne zvýšenie útlmu a odrazivosti v mieste spoja čo je v optickej sieti veľmi nežiadúci jav spôsobujúci poruchy.

resize-of-ref1310 Nastavenie referencie: výstupný výkon -4,90dBm @ 1310nm, útlm 0,00dB.
resize-of-db1310 Útlm 3,69dB = 42,76% = 57,24% strata optického výkonu.
scupc Čistota spájaného konektora SC/UPC.

resize-of-ref1550 Nastavenie referencie: výstupný výkon -4,86dBm @ 1550nm, útlm 0,00dB.
resize-of-db1550 Útlm 3,23dB = 47,53% = 52,47% strata optického výkonu.
scapc Čistota spájaného konektora SC/APC.

Nikdy nezvárajte voči sebe vlákno 50/125 a 62,5/125. Dôsledok ich zvarenia bude fiktívne mierne zvýšenie optického výkonu v smere 50 -> 62,5 a zvýšenie odrazivosti v mieste zvaru čo je v optickej sieti veľmi nežiadúci jav spôsobujúci poruchy.

resize-of-img_4755 Nastavenie referencie: výstupný výkon -18,81dBm @ 850nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4757 Zisk 0,07dB = 1,6% = 101,6% fiktívny zisk optického výkonu.
p50ls Čistota konektora zdroja žiarenia.

resize-of-img_4756 Nastavenie referencie: výstupný výkon -18,73dBm @ 1300nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4758 Zisk 0,04dB = 0,92% = 100,92% fiktívny zisk optického výkonu.
p62pm Čistota konektora merača útlmu.

Nikdy nezvárajte voči sebe vlákno 50/125 a 62,5/125. Dôsledok ich zvarenia bude rapídne zvýšenie útlmu v smere 62,5 -> 50 a zvýšenie odrazivosti v mieste zvaru čo je v optickej sieti veľmi nežiadúci jav spôsobujúci poruchy.

resize-of-img_4751 Nastavenie referencie: výstupný výkon -15,86dBm @ 850nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4753 Útlm 2,60dB = 54,95% = 45,05% strata optického výkonu.
p62ls Čistota konektora zdroja žiarenia.

resize-of-img_4752 Nastavenie referencie: výstupný výkon -15,81dBm @ 1300nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4754 Útlm 2,67dB = 54,08% = 45,92% strata optického výkonu.
p50pm Čistota konektora merača útlmu.

Nikdy nespájajte voči sebe vlákno 50/125 a 62,5/125. Dôsledok ich spojenia bude mierne zvýšenie útlmu v smere 50 -> 62,5 a zvýšenie odrazivosti v mieste spoja čo je v optickej sieti veľmi nežiadúci jav spôsobujúci poruchy.

resize-of-img_4759 Nastavenie referencie: výstupný výkon -18,40dBm @ 850nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4761 Útlm 0,05dB = 98,86% = 1,14% zanedbateľná strata optického výkonu.
pk50ls Čistota konektora zdroja žiarenia.

resize-of-img_4760 Nastavenie referencie: výstupný výkon -18,39dBm @ 1300nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4762 Útlm 0,08dB = 98,17% = 1,83% zanedbateľná strata optického výkonu.
pk62pm Čistota konektora merača útlmu.

Nikdy nespájajte voči sebe vlákno 50/125 a 62,5/125. Dôsledok ich spojenia bude rapídne zvýšenie útlmu v smere 62,5 -> 50 a zvýšenie odrazivosti v mieste spoja čo je v optickej sieti veľmi nežiadúci jav spôsobujúci poruchy.

resize-of-img_4763 Nastavenie referencie: výstupný výkon -15,90dBm @ 850nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4765 Útlm 2,52dB = 55,98% = 44,02% strata optického výkonu.
pk62adls Čistota konektora zdroja žiarenia.

resize-of-img_4764 Nastavenie referencie: výstupný výkon -15,87dBm @ 1300nm, útlm 0,00dB.
resize-of-img_4766 Útlm 2,55dB = 55,59% = 44,41% strata optického výkonu.
pk50pm Čistota konektora merača útlmu.

Aj tekéto spojenia je možné nájsť v nekvalitne urobených optických sieťach. Ich dočasná funkčnosť je zachránená len vyšším výkonom vysielača a keďže výkon optických vysielačov v priebehu času slabne tak správna otázka nie je či to bude fungovať ale do kedy?