SC konektor

SC – z angl. Subscriber/Square/Standard Connector podľa štandardu IEC 61754-4

  • druhý najrozšírenejší optický konektor
  • MM aj SM varianta
  • MM IL < 0.2dB, RL > 40dB
  • SM IL < 0.12dB, RL > 50dB
  • SM APC IL < 0.12dB, RL > 70dB
  • priemer ferule 2,5mm
  • typ spájacej väzby – cvaknutie
  • využivajú sa v dátových sieťach, telekomunikáciach, transcieveroch formátu GBIC

SC konektory