Meranie a vyhodnocovanie optických trás

Ponúkam meranie a vyhodnocovanie optických trás nasledovnými metódami:

    • meranie priamou metódou kde výsledkom je hodnota útlmu [dB] optickej trasy
    • meranie a následné vyhodnotenie pomocou reflektometra OTDR kde je výsledkom okrem nameraných hodnôt ako sú IL, RL, dĺžka trasy atď. aj graf celkového priebehu útlmu svetelného signálu šíriaceho sa optickým vláknom
    • vizuálne hľadanie porúch pomocou EXFO VFL

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk