Optické konektory

V optických dátových a telekomunikačných sieťach sa používa celá rada optických konektorov. Každý z nich má svoje špecifické parametre, pre ktoré je potlačený alebo uprednostnený pred iným. Líšia sa od seba tvarom, rozmermi a parametrami ako sú vložný útlm (IL) a spätný útlm (RL). V optických konektoroch pri výrobe pigtailov je veľmi dôležítý vnútorný priemer ferule a to obzvlášť pri SM konektoroch kde sú kladené vysoké nároky na presnosť výroby. Priemer býva v rozsahu 124,5μm až 126μm. Čím je menší tým bude mať konektor lepšie parametre. Ferule konektorov s väčším vnútorým priemerom ako 126μm sa vyznačujú zaujímavou cenou avšak veľmi nízkou až nevyhovujúcou kvalitou, ktorá môže vo väčšine prípadoch spôsobiť až nefunkčnosť prepojenia.

Vyhotovenie konektora – riadenie tvaru geometrie konca konektora (ferule) je kľúčom k zabezpečeniu spoľahlivosti optickej siete. Polomer krivosti, odstup vrcholu, podseknutie/výčnelok vlákna sú tri kritické parametre, ktoré majú z dlhodobého hľadiska zásadný vplyv na funkčnosť konektora.

Polomer krivosti (z angl. Radius of Curvature) – popisuje polomer konca čela konektora (ferule) ktorý sa meria od osi ferule po okraj jej čela. Správny polomer krivosti je nutný na kontrolovanie tlakových síl pôsobiacich na čelo ferule. Aby sa zabránilo poškodeniu optického vlákna vo feruli a zabezpečila nízka odrazivosť signálu a nízky prechodový útlm je odporúčaný polomer krivosti je medzi 7 až 25mm.

Odstup vrcholu (z angl. Apex Offset) – je posunutie stredu optického vlákna od vrchlu gule ferule. Nadmerný odstup vrcholu môže viesť k nedostatočnému fyzickému kontaktu jadier optických vlákien a tým pádom aj k zvýšenému útlmu. Maximálna povolená hodnota odstupu vrcholu je ≤ 50μm.  Hodnoty vyššie ako 50μm môžu obmedziť kontakt jadier optických vlákien a zvýšiť odrazivosť nad prevádzkovú teplotu.

Podseknutie/výčnelok vlákna (z angl. Fiber Undercut/Protrusion) – je vzdialenosť zalomenej plochy vlákna nad alebo pod úrovňou guľového povrchu ferule. Správna hodnota podseknutia/výčnelku vlákna garantuje že kontakt vlákna na vlákno bude vždy udržaný v prevádzkových teplotách. Dodržanie správnej hodnoty ± 50nm je odporúčaný aby sa zabránilo vzduchovej medzere medzi vláknami. Vyššie hodnoty podseknutia môžu spôsobiť zmeny v odrazivosti a prechodovom útlme. Nadmerné hodnoty výčnelku môžu zvýšiť tlakovú záťaž na koniec vlákna a spôsobiť poškodenie epoxidovej väzby medzi vláknom a vnútrom ferule.

Kritická súmernosť čela ferule:

kriticke hodnoty ferule

Symetrické defekty čela ferule:

kriticke hodnoty ferule

Používajte konektory popredných svetových výrobcov optických komponentov (napr. Seikoh Giken) a vyvarujte sa použitiu lacných konektorov (pigtailov) alebo pigtailov pochybného pôvodu kde nemáte zaručené že vyššie uvedené parametre sú v odporúčaných toleranciach. V prípade uplatnenia neskorších reklamáciach nemusíte byť úspešný a vyvarujete sa dvojitej, nie práve lacnej práce.

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk