Metódy merania

Na základné meranie optických vlákien (trás) sa používajú nasledovné metódy:

  • transmisná (priama) metóda (meranie pomocou zdroja žiarenia a merača výkonu)
  • reflektometrická metóda (meranie pomocou OTDR)

Týmito metódami sa merajú nasledovné parametre:

   transmisná (priama) metóda, pred meraním treba nastaviť referenčnú hodnotu a stanoviť (vypočítať) limity

  • útlm, meria sa z oboch strán kde výsledkom je priemer oboch nameraných hodnôt

   reflektometrická metóda (meranie pomocou OTDR), pri meraní treba použiť predradné vlákno

  • útlm, útlm odrazu a dĺžka celej trasy
  • útlm a útlm odrazu prvého a posledného konektora
  • útlm vláknových úsekov
  • útlm a útlm odrazu zvarov, spojov a konektorových spojení
  • homogenita útlmu vlákna
  • makroohyby

Správne meranie a zmeranie trasy pomocou OTDR vyžaduje veľké zručnosti a skúsenosti obsluhujúceho technika.

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk