Šírka prenosového pásma

Minimálna šírka prenosového pásma MM vlákien v závislosti na vlnových dĺžkach 850nm a 1300nm pri maximálnom útlme na kilometer podľa noriem ISO/IEC 11801 a EN 50173:

 • OM1…≥ 200MHz x km…850nm…3,5dB/km
 • OM2…≥ 500MHz x km…850nm…3,5dB/km
 • OM3…≥ 1500MHz x km…850nm…3,5dB/km
 • OM4…≥ 3500MHz x km…850nm…3,5dB/km
 • OM1…≥ 500MHz x km…1300nm…1,5dB/km
 • OM2…≥ 500MHz x km…1300nm…1,5dB/km
 • OM3…≥ 500MHz x km…1300nm…1,5dB/km
 • OM4…≥ 500MHz x km…1300nm…1,5dB/km

Šírka prenosového pásma SM vlákien je rádovo niekoľko stoviek terahertzov [THz] pri vlnových dĺžkach 1310 a 1550nm pri maximálnom útlme na kilometer podľa ISO/IEC 11801 a EN 50173. Pri použítí WDM technológií je potrebné použiť optické vlákna kategórie OS2 kde sa využívajú viaceré vlnové dĺžky jedného vlákna súčasne a je kladená podmienka na hladký priebeh útlmu v závislosti na meniacej sa vlnovej dĺžke svetla.

 • OS1 G.652.A…1310nm…max. 0,5dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS1 G.652.A…1550nm…max. 0,4dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS1 G.652.B…1310nm…max. 0,4dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS1 G.652.B…1550nm…max. 0,35dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS1 G.652.B…1625nm…max. 0,4dB/km
 • OS2 G.652.C/D…1260nm ~ 1625nm…max. 0,47dB/km (IEC 60794-2-11, 1310nm a 1550nm max. 1dB/km)
 • OS2 G.652.C/D…1310nm…max. 0,4dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS2 G.652.C/D…1383nm ± 3nm…max. 0,4dB/km
 • OS2 G.652.C/D…1550nm…max. 0,3dB/km (IEC 60794-2-11, max. 1dB/km)
 • OS2 G.652.C/D, G.657.A……1260nm ~ 1625nm…max. 0,47dB/km
 • OS2 G.652.C/D, G.657.A……1383nm ± 3nm…max. 0,4dB/km
 • OS2 G.652.C/D, G.657.A……1550nm…max. 0,3dB/km

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk