Certifikáty
nezávislých školiacich centier pre vláknovú optiku a optické komunikácie.

V júni 2012 som absolvoval špecializované certifikačné školenia akadémie vláknovej optiky a optických komunikácií v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o. Jednalo sa o veľmi kvalitné školenia z vysokou úžitkovou hodnotou kde boli okrem teórie predvedené aj praktické ukážky zvárania a merania optických vlákien v reálnych aplikáciach.

Dňa 18.9.2012 som absolvoval ďalšie školenie akadémie vláknovej optiky a optických komunikácií v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o., tentokrát bolo zamerané na meranie pasívnych optických sietí E-PON a G-PON.

Certifikat zaklady vlaknovej optiky Michal DospelCertifikat zvaranie a spajanie optickych vlakien Michal Dospel

Certifikat meranie a vyhodnocovanie optickych tras Michal DospelCertifikat meranie pasivnych optickcych sieti epon gpon

 

Dňa 16.10.2013 som absolvoval ďalšie školenie akadémie vláknovej optiky a optických komunikácií v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o., toto školenie bolo zamerané na obsluhu užívateľského programu na vyhodnocovanie meraných optických trás.

Certifikat fastreporter vyhodnocovanie optickych tras Michal Dospel

 

Dňa 19.11.2014 som absolvoval ďalšie školenie akadémie vláknovej optiky a optických komunikácií v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o., toto školenie bolo zamerané na montáž optických rozvádzačov a následné meranie.

Certifikat opticke rozvadzace montaz a meranie Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dňa 16.4.2014 som absolvoval školenie v distribučnej spoločnosti ASM spol. s r.o. ktoré bolo zamerané na plánovanie a inštaláciu optických trás s využitím prvkov Planet® a XtendLan®.

Certifikat ASM optika Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

V priebehu mesiaca apríl 2014 som absolvoval tematické školenia v spoločnosti Optocon Technologies s.r.o., ktorá je výrobcom a predajcom špičkových pasívnych komponentov pre optické siete.

Certifikat Optocon technologies optika Michal DospelCertifikat Optocon technologies optika Michal Dospel

Certifikat Optocon technologies optika Michal DospelCertifikat Optocon technologies optika Michal Dospel

Certifikat Optocon technologies optika Michal DospelCertifikat Optocon technologies optika Michal Dospel

Certifikat Optocon technologies optika Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

V priebehu jesene 2014 som absolvoval špecializované odborné školenia v spoločnosti MIKROKOM s.r.o., ktorá pôsobí na českom trhu s meracou technikou pre optické siete.

Certifikat Mikrokom CZ optika Michal DospelCertifikat Mikrokom CZ optika Michal Dospel

Certifikat Mikrokom CZ optika Michal DospelCertifikat Mikrokom CZ optika Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vo februári 2015 som absolvoval ďalšie školenie v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o., tentokrát zamerané na bezpečnosť práce s laserovým žiarením.

Certifikat Profiber laser Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

V marci 2015 som školenie bezpečnosti práce s laserovým žiarením absolvoval v spoločnosti MIKROKOM s.r.o.

Certifikat Mikrokom laser Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

V októbri 2015 ma vyškolili v spoločnosti INTELEK s.r.o., ohľadom metalických a optických štruktúrovaných kabelážií zn. Solarix

Certifikat Solarxi Michal Dospel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

V novembri 2015 som znova absolvoval školenie v spoločnosti MIKROKOM s.r.o., tentokrát išlo o veľmi špecializované školenie ktoré bolo určené pre profesionálov v obore ohľadom mernaia optických vlákien.

Certifikat Solarxi Michal Dospel

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk