Kvalita zvarov
Najdôležitejším náradím pri montáži ukončení optickej siete je zváračka. Zvary na optickej trase môžete spraviť len tak kvalitné akú máte kvalitnú samotnú zváračku. Zvary zváračkou Fujikura FSM-60S dosahujú aj pri bežnej montáži hodnoty 0,00dB. Táto hodnota bola potvrdená aj nasledovnými meraniami.

Na zakázku vyrobený SC-SC simplex patch kábel dĺžky 50m z 0,9mm SM vlákna. Kábel v polovici dĺžky prerušený a zvarený špičkovou zváračkou Fujikura FSM-60S. Útlm odhadnutý zváračkou je 0,00dB. Tento kábel bol premeraný prístrojom EXFO v režime OTDR a následne aj v iOLM režime.

resize-of-zvar0

Zvar hodnoty 0.00dB.

resize-of-ochzv

Zatavenie v kvalitnej ochrane zvaru.


Meracia schéma bola nasledovná:

Predradné SM vlákno dĺžky 500m.
Merané vlákno 50m obsahujúce zvar na 25. metri dĺžky.
Koncové SM vlákno dĺžky 1000m.

Meranie OTDR:

otdr_1310

Priebeh na 1310nm.

otdr_1550

Priebeh na 1550nm.


otdr_1310_event

Tabuľka udalostí 1310nm.

otdr_1550_event

Tabuľka udalostí 1550nm.

V tabuľkách udalostí nieje na vláknovom úseku medzi udalosťou č. 1 a udalosťou č.2 vo vláknovej sekcií zaznamenaná žiadna udalosť čo znamená že urobený zvar je tak kvalitný že ho ani merací prístroj nezachytil.

Meranie iOLM:

iOLM (Inteligent Optical Link Mapper) je patentovaná jedinečná automatizovaná multipulzová a multivlnovodĺžková technológia na najpresnejšie meranie optickej trasy. Táto dynamická technológia merania je založená na princípe OTDR používajúca najmodernejšie EXFO algoritmy pre dosiahnutie najpodrobnejších a najpresnejších nameraných informácií o každom elemente na trase.

iolm

Priebeh na iOLM.

iolm_1310

Tabuľka udalostí 1310nm.

iolm_1550

Tabuľka udalostí 1550nm.

V tabuľkách udalostí nieje na vláknovom úseku medzi udalosťou č. 2 a udalosťou č.3 vo vláknovej sekcií zaznamenaná žiadna udalosť čo znamená že urobený zvar je tak kvalitný že ho nezachytil merací prístroj ani metódou iOLM.