Neplatiči

Pri poskytovaní mojich služieb som sa stretol s nekorektnosťou a neserióznosťou nasledovných podnikateľských subjektov, ktoré si nesplnili svoje záväzky voči mne do termínu splatnosti aj napriek splneniu všetkých mojich záväzkov voči nim v dohodnutom termíne.

TERMSTAV a.s., IČO: 31321607, dlžná suma 420 EUR splatná 20.3.2013…uhradená 6.6.2013

—————————————————————————————————————————————————–

STALEZA GROUP s.r.o., IČO: 44573642 , dlžná suma 586,32 EUR splatná 13.8.2013…uhradená 3.1.2014…vymáhanie zákonných úrokov z omeškania a ďalších nákladov spojených s vymáhaním pokračuje.

Zákonný úrok z omeškania úhrady, trovy konania a trovy právneho zastúpenia v celkovej výške 148,65 EUR uhradené dňa 3.2.2014.

—————————————————————————————————————————————————–
Automatizácia železničnej dopravy, a.s., IČO: 31708498, dlžná suma 1272 EUR splatná 20.7.2014…vymáhanie dlžnej sumy postúpené advokátovi.

Dlžná suma 1272 EUR uhradená dňa 19.11.2014, trovy konania a trovy právneho zastúpenia v celkovej výške 254,90 EUR uhradené dňa 19.11.2014…vymáhanie zákonných úrokov z omeškania pokračuje.

Zákonný úrok z omeškania úhrady v celkovej výške 38,90 EUR uhradený dňa 3.12.2014.

—————————————————————————————————————————————————–

CONNECT pro, s.r.o., IČO: 44236255, dlžná suma 1439,96 EUR splatná 10.1.2015…vymáhanie dlžnej sumy postúpené advokátovi.

Dlžná suma 1439,96 EUR uhradená dňa 12.3.2015, trovy konania a trovy právneho zastúpenia v celkovej výške 285,52 EUR uhradené dňa 12.3.2015.

Zákonný úrok z omeškania úhrady v celkovej výške 21,42 EUR uhradený dňa 12.3.2015.

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk