Reflektometrická metóda

Meria sa pomocou reflektometra (OTDR) pri:

 • detekcií ohybov na trase
 • hľadaní porúch
 • hľadaní chybných zvarov a spojov

Pri meraní s OTDR treba dodržať nasledovné zásady:

 • zvoliť vhodný merací rozsah vzdialenosti
 • merať s predradným vláknom (treba vybrať vhodnú dĺžku v závislosti na dĺžke meracieho pulzu)
 • čistota všetkých konektorov na trase
 • nutný odstup od meracieho signálu od šumu pre správne vyhodnotenie
 • zadanie správnych hodnôt indexov lomov
 • zvoliť vhodnú dĺžku merania
 • rozpoznať ohyby vlákna v závislosti na vlnovej dĺžke
 • rozpoznať dvojitý odraz (ECHO)

Príklad námeru z meracieho prístroja EXFO AXS-110:

measurement otdr

Kontaktujte ma

Michal Dospěl
00421 907 722 716
michal@zvaranieoptiky.sk