Ochrany zvarov

V optickej sieti aj tie na pohľad najbanálnejšie komponenty ako sú teplom zmrštiteľné ochrany zvarov môžu hrať kľúčovú úlohu v celkovej funkčnosti. Dbajte na kvality teplom zmrštiteľných trubičkových ochrán zvarov ktoré sú nasledovné:

  • predtavené konce, vnútorná tavná trubička nesmie vypadávať
  • zaoblené konce nerezovej výstuhy, konce nesmú byť len odseknuté
  • tavná hmota nesmie po zatavení vytekať
  • konce ochrany sa po zatavení nesmú skrúcať
  • zatavenie musí byť rovnomerné

Príklad nekvalitnej trubičkovej ochrany zvaru a dôsledky jej použitia.

resize-of-ochzlasik Nekvalitná trubičková ochrana zvaru.
resize-of-ochzlabok Nekvalitná trubičková ochrana zvaru – pohľad z boku.
resize-of-zvar0 Pred zatavením: nastavenie referencie, výstupný výkon -18,80dBm, útlm 0,00dB.

resize-of-zvar0-5 Po zatavení: útlm 0,50dB.
resize-of-ochzla Ostrá hrana na okraji spôsobuje makroobyb = zvýšený útlm.
resize-of-ochzlalas Presvietenie červeným VFL laserom ukazuje v mieste zvýšeného útlmu únik svetla mimo jadro vlákna.

Príklad kvalitnej trubičkovej ochrany zvaru a jej zatavenia.

resize-of-ochdobrasik Kvalitná trubičková ochrana zvaru.
resize-of-ochdobrabok Kvalitná trubičková ochrana zvaru – pohľad z boku.
resize-of-ochdobra Zatavenie kvalitnej trubičkovej ochrany zvaru. Priamy vstup aj výstup vlákna.

Aj taká drobnosť ako je trubičková ochrana zvaru dokáže spôsobiť v optickej sieti nemalé problémy. Vyvarujte sa preto použitiu nekvalitných ochrán zvarov vo vašej sieti.